Słownik pojęć prawno - windykacyjnych

Windykacja - (łac. vindicatio) dosłownie oznacza dochodzenie roszczeń, obronę ...Czytaj dalej >>>

Dług / Wierzytelność to świadczenie (obowiązek), wynikające ze stosunku zobowiązaniowego, które dłużnik jest zobowiązany...Czytaj dalej >>>

Weksel - rodzaj papieru wartościowego imiennego lub na zlecenie, w którym wystawca weksla (trasant) zobowiązuje się bezwarunkowo...Czytaj dalej >>>

Indos - jest pisemne oświadczenie umieszczone na papierze wartościowym na zlecenie i zawierającym co najmniej podpis zbywcy, oznaczającym przeniesienie praw...Czytaj dalej >>>

Biuro informacji gospodarczej (BIG) - instytucja gromadząca dane o nierzetelnych dłużnikach...Czytaj dalej >>>

Sąd - niezawisły organ państwowy, powołany do stosowania prawa w zakresie rozstrzygania sporów ...Czytaj dalej >>>

Należność - uprawnienie jednostki do otrzymania świadczenia pieniężnego od drugiej osoby fizycznej lub prawnej, czyli od dłużnika za, np. dostawę wyrobów...Czytaj dalej >>>

Firma windykacyjna - uprawnienie jednostki do otrzymania świadczenia pieniężnego od drugiej osoby fizycznej lub prawnej, czyli od dłużnika za, np. dostawę wyrobów...Czytaj dalej >>>