Biuro informacji gospodarczej (BIG)

W Polsce nie ma jednego, centralnego BIG-u.

Od 2010 podstawą prawną funkcjonowania BIG-ów jest ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r. Nr 81, poz. 530). Biura informacji gospodarczej działają pod nadzorem Ministerstwa Gospodarki.

Według stanu na grudzień 2013 na rynku w Polsce działają cztery biura informacji gospodarczej:
- BIG InfoMonitor
- Krajowy Rejestr Długów BIG
- Rejestr Dłużników ERIF BIG
- Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KBIG)

Każdy z nich działa samodzielnie i prowadzi odrębną listę dłużników. Nie ma między nimi przepływu informacji, są w stosunku do siebie konkurencyjne.
Cechą charakterystyczną sytuacji w Polsce jest to, że kiedy przedsiębiorca zamierza zweryfikować rzetelność swojego przyszłego kontrahenta, powinien wystąpić z zapytaniem do każdego z BIG-ów.

Źródło: Wikipedia