Możliwości odzyskania należności

Co prawda ryzyko wpisane jest w działalność każdego przedsiębiorcy, ale możesz je zmniejszyć, jeśli sprawdzisz informacje na temat firmy, z którą chcesz prowadzić interesy w wywiadowni gospodarczej lub za naszym pośrednictwem. Jeżeli jednak trafił Ci się nierzetelny płatnik, nie czekaj z założonymi rekami, tylko zacznij działac. Im szybciej to zrobisz, tym większe szanse odzyskania pieniędzy.

Najpierw możesz spróbować negocjować warunki spłaty zadłużenia – warto określić dokładny harmonogram spłat, który ewentualnie przyda sie także przy postępowaniu sadowym. Pamiętaj, że faktury maja swój okres tzw. przedawnienia, czyli okres w po ktorym nie można juz w zasadzie dochodzić płatności z ich tytułu.

Warto skorzystać z usług firmy windykacyjnej - najcześciej pojawienie się takiego podmiotu powoduje zdecydowane reakcje wierzycieli, którzy w uzasadnionej obawie przed koniecznością poniesienia ewentualnych kosztów windykacji podejmują działania zmierzające do spłaty zadłużenia. Dzięki prawidłowo przeprowadzonym, polubownym, ale zdecydowanym działaniom wierzyciel szybciej odzyskuje należność, nie tracąc jednocześnie szans na dalszą współpracę z klientem. Niejednokrotnie takie załatwienie nieprzyjemnej dla obu stron sytuacji owocuje długą i rzetelną kooperacją ze zwiększonym szacunkiem w przyszłości.

Im szybciej podjęte zostaną działania związane z odzyskaniem należności tym większe szanse spłaty zobowiązań przez wierzyciela.
Nie zwlekaj - zleć nam odzyskanie Twoich pieniędzy!


Korzyści z windykacji

Prawidłowo przeprowadzony proces windykacji zapewnia wiele korzyści zarówno w krótkim jak i długim czasie prowadzenia działalności, przede wszystkim:
+ Szybkie odzyskanie utraconych korzyści wypracowanych przez przedsiębiorstwo.
+ Co za tym idzie to także poprawienie bieżącej płynności finansowej podmiotu gospodarczego.
+ Podniesienie prestiżu i szacunku wobec naszego klienta - przez wyważone ale stanowcze działania nie psujemy relacji z kontrahentami.
+ Udział firmy windykacyjnej, która potrafi zgodnie z prawem egzekwować należności zwiększa rygor płatności co powoduje spłatę należności najczęściej już na etapie postępowania polubownego