Windykacja należności - proces windykacji

Przed przystąpieniem do procesu windykacji nasza firma dokonuje bezpłatnego badania kodycji oraz określenia możliwości i sposobów odzyskania należności. Na tym etapie ustalamy także wynagrodzenie jakiego oczekujemy, ale dopiero po skutecznym odzyskaniu należności. Nie pobieramy żadnych opłat wstępnych, stałych, abonamentowych ani innych!

Etap windykacji polubownej - przedstawiamy dłużnikowi propozycje rozwiązania zaistniałej sytuacji i podejmujemy negocjacje. Wspólnie określamy kroki jakie należy podjąć celem spłaty zobowiązania i szukamy najlepszych, najszybszych rozwiązań. W tym czasie dokładnie sprawdzamy majątek dłużnika, który mógłby stanowić zabezpieczenie dochodzonych roszczeń. Większość spraw kończy się skutecznym odzyskaniem wierzytelności na tym etapie.

Etap postępowania sądowego - po nieskutecznych negocjacjach za pośrednictwem wspólpracującej z naszą firmą kancelarii prawniczej kierujemy sprawę na drogę postępowania sądowego. Zapewniamy pełną obsługę prawną naszych klientów, na każdym etapie postępowania, aż do uzyskania wyroku. Naszym celem na tym etapie postępowania jest jak najszybsze uzyskanie nakazu zapłaty;

Etap egzekucji komorniczej - następuje po uzyskaniu wyroku bądź nakazu sądowego. Na tym etapie wspópracujemy z wybranymi komornikami, wskazując ustalony wcześniej majątek jako ewentualne zabezpieczenie roszczeń naszego klienta i monitorując działania egzekucyjne. Niejednokrotnie to jedyny, ale skuteczny sposób postępowania z trudnymi dłużnikami w celu odzyskania całości należności.


Korzyści z windykacji

Prawidłowo przeprowadzony proces windykacji zapewnia wiele korzyści zarówno w krótkim jak i długim czasie prowadzenia działalności, przede wszystkim:
+ Szybkie odzyskanie utraconych korzyści wypracowanych przez przedsiębiorstwo.
+ Co za tym idzie to także poprawienie bieżącej płynności finansowej podmiotu gospodarczego.
+ Podniesienie prestiżu i szacunku wobec naszego klienta - przez wyważone ale stanowcze działania nie psujemy relacji z kontrahentami.
+ Udział firmy windykacyjnej, która potrafi zgodnie z prawem egzekwować należności zwiększa rygor płatności co powoduje spłatę należności najczęściej już na etapie postępowania polubownego